2017 (25) 1

Issued: 09 / 2018
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6710
87 pages
Studies
Josef Kalousek: A Half-Forgotten First Professor of Bohemian History at Prague University
(Jiří Štaif), p. 7-22
Věrná — Černá — Rudá. Identita Města Plzně v letech 1860–1938
(Patrik Vedral), p. 23-36
Anfänge der Liberalisierung des Eisenbahngüterverkehrs in Tschechien
(Radim Ječný), p. 37-58
Von der Nachkriegsbegeisterung zu dem Vorkriegsselbstbewusstsein: Konsumgenossenschaften in den Böhmischen Ländern 1918–1938
(Jan Slavíček), p. 59-71
Reviews
Mezi náboženstvím a vědeckou teorií
Paul Oslington, Political Economy as Natural Theology. Smith, Malthus and Their Followers, London — New York: Routledge 2017
(Tomáš Gecko), p. 75-76
To the Roots of Women’s Education in the Bohemian Lands
Milada Sekyrková (ed.), Minerva 1890–1936. Kronika prvního dívčího gymnázia v habsburské monarchii, Prague: Karolinum
(Michaela Smidová), p. 77-78
The Reflection of the Bohemian Society in Diaries of Josef Kalousek
Martin Klečacký — Pavel Fabini — Luboš Velek (eds.), Deníky Josefa Kalouska II., Prague: Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Nakladatelství Lidové noviny 2016, 332 pp.
(Jiří Štaif), p. 79-80
Ethnic Composition of Czechoslovak Armed Forces Abroad
Zdenko Maršálek, Česká nebo československá armáda? Národnostní složení československých vojenských jednotek v zahraničí v letech 1939–1945, Prague: Academia 2017
(Jakub Vrba), p. 81-83
Abstracts
p. 84-86
Contributors
p. 87

 

Úvod > Vydání > 2017 (25) 1