2017 (26) 2

Issued: 09 / 2018
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6710
92 pages
Studies
Quand le pain fait grincer des dents…: Cuisine et aliments dans les Pays tchèques 1914–1918
(Milena Lenderová), p. 7-18
The Credit Registration Centre and Efforts to Organise Credit Registers in Czechoslovakia in the First Half of the 20th Century
(Jakub Kunert), p. 19-33
Učedník už není mučedník. Příprava mládeže pro dělnická povolání a pozdněsocialistická stabilita jako generační problém.
(Filip Keller), p. 34-61
In the Name of Unions and Nation. The Development of Welsh Labour Historiography in the 1950s — 1990s
(Jakub Střelec), p. 62-74
Reviews
Noble Entrepreneurs
Bommerius, Christian: Der Fürstentrust. Kaiser, Adel, Spekulanten, Berlin: Berenberg Verlag, 2017.
(Kristýna Kaucká), p. 77-78
Socialist Modernity in the Northern Bohemia
Matěj Spurný, Most do budoucnosti: Laboratoř socialistické modernity na severu Čech [A Bridge to the Future. A Laboratory of Socialist Modernity in Northern Bohemia], Prague: Charles University — Karolinum, 2016.
(Veronika Knotková), p. 79-82
Local-level Officials and “Ordinary” Inhabitants between Proclaimed Utopia and Reality
Jaromír Mrňka, Svéhlavá periferie. Každodennost diktatury KSČ na příkladech Šumperska a Zábřežska v letech 1945–1956 [The Stubborn Periphery: The Everydayness of the Communist party dictatorship in the Years 1945–1960 on the examples of Šumperk and Zábřeh districts], Prague: Ústav pro studium totalitních režimů 2015.
(Jan Slavíček), p. 83-86
Ordinary Czechs and Their Cottages
Petra Schindler-Wisten, O chalupách a lidech: chalupářství v českých zemích v období tzv. normalizace a transformace [About holiday homes and people. Holiday homes in the Czech Lands in the period of so-called normalisation and transformation], Prague: Karolinum 2017.
(Jakub Vrba), p. 87-89
Abstracts
p. 90-91
Contributors
p. 92
Úvod > Vydání > 2017 (26) 2