2018 (28) 2

Issued: 08 / 2018
Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6710
86 pages
Introduction to the Monothematic Issue of the Journal
The Editors, p. 5
Institute of Economic and Social History, Faculty of Arts, Charles University (1993–2018)
Matěj Spurný — Barbora Štolleová, p. 7-34
Rozhovor s doc. PhDr. Janem Měchýřem, CSc. (1930–2018, jeden ze zakladatelů a dlouholetých pracovníků Ústavu hospodářských a sociálních dějin)
Alena Švepešová, p. 35-39
Rozhovor s Prof. PhDr. Zdeňkem Jindrou, CSc. (ředitel Ústavu hospodářských a sociálních dějin v letech 1993–1996)
Tomáš Gecko, p. 40-49
Rozhovor s Prof. PhDr. Drahomírem Jančíkem, CSc. (ředitel Ústavu hospodářských a sociálních dějin v letech 1996–2002)
Jakub Vrba, p. 50-54
Rozhovor s prof. PhDr. Jiřím Štaifem, CSc. (ředitel Ústavu hospodářských a sociálních dějin FFUK v letech 2003–2009)
Boleslav Smejkal, p. 55-61
Doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (ředitel Ústavu hospodářských a sociálních dějin v letech 2010–2018, od roku 2018 děkan Filozofické fakulty UK)
Bohumil Melichar, p. 62-65
Rozhovor s Prof. PhDr. Ivanem Jakubcem, CSc. (ředitel Ústavu hospodářských a sociálních dějin od roku 2018)
Adam Štverka, p. 66-71
Reviews
World of Bohemian Priests Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Tomáš W. Pavlíček et al., Priests’ Identities in the Czech Lands (1820 — 1938), Prague: Nakl. Lidové noviny.
Jiří Štaif, p. 75-77
How to Make a Good Beer in Prague? MINAŘÍK, Martin: V národních barvách. Akcionářský pivovar na Smíchově v letech 1869 — 1945 [In the National Colours. Shareholder Brewery in Smíchov (1869–1945)], Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov, 2017, 368 pp.
Jan Slavíček, p. 78-81
Eine Geschichte der Trampbewegung für das neue Jahrhundert KRŠKO, Jan, Jan MAREŠ, Jan POHUNEK, Jan RANDÁK und Jan ŠPRINGL. Český
tramping v časech formování a rozmachu [Die tschechische Trampbewegung in Zeiten von Formierung und Aufschwung]. Praha: Academia, 2019
Jiří Nenička,  p. 82-84
Abstracts
p. 85
Contributors
p. 86

 

Úvod > Vydání > 2018 (28) 2