Kontakt

Adresa redakce

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

Tel.: +420 221 619 713, Fax: +420 221 619 717

Odpovědný redaktor

Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, PhD.  – Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Vydává

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Objednávky vyřizuje

Vydavatelství FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

orders@ff.cuni.cz
e-shop.ff.cuni.cz

Další časopisy Vydavatelství FF UK

 

 

Úvod > Kontakt