2015 (22) 2

Vydáno: 05 / 2016
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6710
Studies
The Birth of Czech Nationalist Activism in Reichenberg (Liberec) and its Conflicts with the City Hall (with a focus on the conflict during the 1890 census)
(Pavel Kladiwa), p. 7
The Determination of Nationality in Selected European Countries up to 1938
(Dan Gawrecki), p. 27
Prague’s Urban Elites and the Problem of Spreading Hunger, 1914–1918
(Vojtěch Pojar), p. 55
Path Dependency Regarding Forms of Ownership through the Conception of Political Capitalism
(Lucie Cviklová), p. 69
Reviews
So nah und doch so fern. Die Menschen in Südböhmen und im Waldviertel 1945–1989 Jiří Dvořák, Hanns Haas, Jan Kocina, David Kovařík — Sandra Kreisslová, Leoš Nikrmajer, Niklas Perzi, Jiří Petráš und Thomas Samhaber: Tak blízcí, a přece tak vzdálení. Lidé v jižních Čechách a ve Waldviertelu 1945–1989, Jindřichův Hradec: Národní muzeum fotografie o. p. s. 2012.
(Michal Horáček), p. 85
Engineering Legend, Hynek Stříteský (ed.): Fenomén ČKD. Příspěvek k dějinám pražského strojírenského koncernu Českomoravská-Kolben-Daněk. Příspěvek k dějinám pražského strojírenského koncernu [Phenomenon ČKD: Entry on the History of the Engineering Concern Českomoravská-Kolben-Daněk]. Prague: Mladá fronta — Národní technické muzeum 2014.
(Ivan Jakubec), p. 89
Agrarismus und Expertise, Katja Bruisch: Als das Dorf noch Zukunft war. Agrarismus und Expertise zwischen Zarenreich und Sowjetunion, Köln — Weimar — Wien: Böhlau Verlag 2014.
(Torsten Lorenz), p. 92
Lucie Storchová a kol.: Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě [Concepts and History. Changes in Terminology of the Present History Science]. Praha: Scriptorium 2014.

Jaroslav David, Radek Čech, Jana Davidová Glogarová, Lucie Radková, Hana Šústková: Slovo a text v historickém kontextu. Perspektivy historickosémantické analýzy jazyka [The Word and Text in a Historical Context.Perspectives of a Historical-semantic Analysis of the Language], Brno: Host 2013.
(Jiří Štaif), p. 94

Information
Prof. PhDr. Alice Teichová, Dr. h.c.mult. (*19. 9. 1920, +12. 3. 2015) — in memoriam.
(Eduard Kubů — Jiří Šouša ), p. 103
Konferenzbericht: Social Policy in Occupied Europe, 1939–1945, Prag, 14.–16. Mai 2015.
(Pavla Kačmárová), p. 108
Úvod > Vydání > 2015 (22) 2