Recenzní řízení

Časopis je recenzovaným odborným periodikem od svého vzniku.

Dvě třetiny až tři čtvrtiny objemu periodika jsou vždy věnovány původním studiím. Zhruba jedna třetina došlých příspěvků je obvykle vrácena k dopracování, úpravě nebo odmítnuta. Příspěvky jsou posuzovány dvěma nezávislými odborníky.

Úvod > Recenzní řízení