Redakce

Předseda redakční rady

Prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. – Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Předseda vědeckého kruhu

Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. – Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Složení redakční rady 

Jiří Štaif (předseda, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Václav Bůžek (Jihočeská univerzita, České Budějovice), Jaroslav Čechura (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Jana Čechurová (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Jan Hájek (Akademie věd ČR, Historický ústav), Drahomír Jančík (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Zdeněk Jindra (Nučice), Zdeněk Jirásek (Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta), Pavel Kladiwa (Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta), Eduard Kubů (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Milena Lenderová (Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta), Jiří Malíř (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta), Eduard Maur (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta), Josef Petráň (Praha), Michal Pullmann (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Jakub Rákosník (odpovědný redaktor/editor-in-chief, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), František Svátek (Praha), Jiří Šouša (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Aleš Zářický (Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta), Lukáš Fasora (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta), Ĺudovít Hallon (Slovenská akademie vied)

Složení vědeckého kruhu

Ivan Jakubec (předseda/director, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Catherine Albrecht (University of Baltimore), Christoph Boyer (Universität Salzburg), Jana Burešová (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta), Milan Hlavačka (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy), Jürgen Kocka (Freie Univeristät Berlin), Vlastislav Lacina (Akademie věd ČR, Historický ústav), Herbert Matis (Wirtschaftsuniversität Wien), Jan Měchýř (Praha), Milan Myška (Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta), Ctibor Nečas (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta), Hans Pohl (Rheinische Friedrich-Universität Bonn), Václav Průcha (Vysoká škola ekonomická v Praze), Alice Teichová (Cambridge), Hans-J. Teuteberg (Westfälische Wilhelms-Universität Münster), Claudia Ulbrich (Freie Universität Berlin), Pavla Vošahlíková (Akademie věd ČR, Historický ústav), Dieter Ziegler (Ruhr-Universität Bochum)

Odpovědný redaktor

Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, PhD.  – Ústav hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

 

 

 

Úvod > Redakce