Editorial Board

Director of the Editorial Board

Prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. – Institute of Economic and Social History, Faculty of Arts, Charles University

Director of the Scientific Board

Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. Institute of Economic and Social History, Faculty of Arts, Charles University

Editorial Board 

Jiří Štaif (director, Faculty of Arts, Charles University), Václav Bůžek (Jihočeská univerzita, České Budějovice), Jaroslav Čechura (Faculty of Arts, Charles University), Jana Čechurová (Faculty of Arts, Charles University), Jan Hájek (Akademie věd ČR, Historický ústav), Drahomír Jančík (Faculty of Arts, Charles University), Zdeněk Jindra (Nučice), Zdeněk Jirásek (Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta), Pavel Kladiwa (Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta), Eduard Kubů (Faculty of Arts, Charles University), Milena Lenderová (Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta), Jiří Malíř (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta), Eduard Maur (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta), Josef Petráň (Praha), Michal Pullmann (Faculty of Arts, Charles University), Jakub Rákosník (odpovědný redaktor/editor-in-chief, Faculty of Arts, Charles University), František Svátek (Praha), Jiří Šouša (Faculty of Arts, Charles University), Aleš Zářický (Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta), Lukáš Fasora (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta), Ĺudovít Hallon (Slovenská akademie vied)

Scientific Board

Ivan Jakubec (director, Faculty of Arts, Charles University), Catherine Albrecht (University of Baltimore), Christoph Boyer (Universität Salzburg), Jana Burešová (Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta), Milan Hlavačka (Faculty of Arts, Charles University), Jürgen Kocka (Freie Univeristät Berlin), Vlastislav Lacina (Akademie věd ČR, Historický ústav), Herbert Matis (Wirtschaftsuniversität Wien), Jan Měchýř (Praha), Milan Myška (Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta), Ctibor Nečas (Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta), Hans Pohl (Rheinische Friedrich-Universität Bonn), Václav Průcha (Vysoká škola ekonomická v Praze), Alice Teichová (Cambridge), Hans-J. Teuteberg (Westfälische Wilhelms-Universität Münster), Claudia Ulbrich (Freie Universität Berlin), Pavla Vošahlíková (Akademie věd ČR, Historický ústav), Dieter Ziegler (Ruhr-Universität Bochum)

Executive Editor

Doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, PhD. Institute of Economic and Social History, Faculty of Arts, Charles University

 

Úvod > Editorial Board