2018 (27) 1

Vydáno: 01 / 2019
Vydavatel: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
ISSN: 2336-6710
136 stran
Studies
The Founding and Demise of the Joint-Stock Malt House and Brewery in Benešov
(Michal Horáček), p. 7-23
Měnová politika Národní banky Československé v období deflace (1929–1934)
(Jakub Kunert), p. 24-74
Legal Regulation of Joint-Stock Companies in the Bohemian Lands and Its Changes during the Nazi Occupation (1939–1945)
(Barbora Štolleová), p. 75-93
Karlín and Kings Road: Two Different Worlds. A Comparison of the Political Success of Communist Party of Czechoslovakia and Communist Party of Great Britain between the World Wars
(Bohumil Melichar), p. 94-120
Reviews
Compelling Reading for the Summer Months. Jiří Šoukal, Slasti a strasti letních bytů: Život na letních bytech a v letních vilách v éře první republiky [Joys and Sorrows of Summer Flats. Life in Summer Flats and Summer Villas in the era of the First Republic], Prague: Academia 2016
(Tomáš Gecko), p. 123-124
Municipal Elites and the Prague Suburbs Jan Vobořil, Vlivní muži pražských předměstí: komunální elity v Karlíně a Libni v letech 1861–1914 [The Influential Men in the Prague Suburbs: Municipal Elites in Karlín and Libeň in 1861–1914], Prague: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2017
(Bohumír Bernášek), p. 125-128
The Biography between Life and Myth. Lukáš Fasora, Josef Hybeš (1850–1921): život, dílo a mýtus [Josef Hybeš (1850–1921): Life, Work, and Myth], Prague: NLN 2017
(Boleslav Šmejkal),  p. 129-130
Consumer Cooperatives from the Macro- and Microeconomic Perspective Jan Slavíček, Ze světa podnikání do světa plánované distribuce. Proměny spotřebního družstevnictví v letech 1945–1956 na příkladu severních Čech [From the World of Enterprise to the World of Planned Distribution: Transformation of the Consumer Cooperatives in Years 1945–1956 on the Example of Northern Bohemia], Prague: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2017
(Alena Švepešová), p. 131-133
Abstracts
p. 134-136
Contributors
p. 137

 

Úvod > Vydání > 2018 (27) 1